Wat zijn C-blocks?

Een c-block wordt gevormd door een cluster van IP-adressen. Dit IP-adres is opgebouwd uit 4 blocks die elk weer bestaan uit maximaal drie cijfers. Een IP-adres ziet er als volgt uit: 100.110.200.210. Deze getallen vormen als het ware een adres van de website.  Om aan te geven wat een c-block is, zullen we letters in plaats van getallen gebruiken ter illustratie. In plaats van 100.110.200.210 zeggen we: AAA.BBB.CCC.DDD.

Zo komen backlinks vanaf 100.110.200.210 en 100.110.200.220 vanaf dezelfde c-block. Dit c-block heeft invloed op je linkbuilding. Wanneer de backlinks hetzelfde c-block hebben, kan dit betekenen dat de websites van deze c-blocks dezelfde eigenaar hebben, aangezien ze  op dezelfde server staan.

Wat voor invloed hebben c-block links?

Wanneer er een aantal backlinks zijn met hetzelfde C-block die verwijzen naar jouw website is dit geen probleem. Google zal hier gewoon de juiste waarde aan hechten, maar wanneer je alleen backlinks hebt met hetzelfde C-block zal Google de waarde lager inschatten. Belangrijk is dus om bij linkbuilding verschillende backlinks te verzamelen met een afwijkend c-block. Hierdoor worden backlinks waardevoller voor Google omdat de backlinks van verschillende servers komen.

Benieuwd wat voor backlinks uw website heeft? Neem gerust vrijblijvend contact op met ons!

Invest Online is verkozen tot hét beste full-service internetbureau van Nederland