Wat zijn C-blocks?

Een c-block wordt gevormd door een cluster van IP-adressen. Dit IP-adres is opgebouwd uit 4 blocks die elk weer bestaan uit maximaal drie cijfers. Een IP-adres ziet er als volgt uit: 100.110.200.210. Deze getallen vormen als het ware een adres van de website.  Om aan te geven wat een c-block is, zullen we letters in plaats van getallen gebruiken ter illustratie. In plaats van 100.110.200.210 zeggen we: AAA.BBB.CCC.DDD.

Zo komen backlinks vanaf 100.110.200.210 en 100.110.200.220 vanaf dezelfde c-block. Dit c-block heeft invloed op je linkbuilding. Wanneer de backlinks hetzelfde c-block hebben, kan dit betekenen dat de websites van deze c-blocks dezelfde eigenaar hebben, aangezien ze  op dezelfde server staan.

Wat voor invloed hebben c-block links?

Wanneer er een aantal backlinks zijn met hetzelfde C-block die verwijzen naar jouw website is dit geen probleem. Google zal hier gewoon de juiste waarde aan hechten, maar wanneer je alleen backlinks hebt met hetzelfde C-block zal Google de waarde lager inschatten. Belangrijk is dus om bij linkbuilding verschillende backlinks te verzamelen met een afwijkend c-block. Hierdoor worden backlinks waardevoller voor Google omdat de backlinks van verschillende servers komen.

Benieuwd wat voor backlinks uw website heeft? Neem gerust vrijblijvend contact op met ons!