Verzamel kwalitatieve links en ontvang meer bezoekers!

Wat is linkbuilding?

Linkbuilding is de term die gebruikt wordt voor het vergroten van het aantal links dat naar een website verwijst.

Linkbuilding kent twee categorieën: interne linkbuilding en externe linkbuilding. Google hecht hier veel waarde aan en kan jouw website hierdoor hoger plaatsen in de Google ranking. Google redeneert dat als er andere websites zijn die verwijzen (linken) naar jouw website,  jouw website een belangrijke pagina bezit; dit wordt externe linkbuilding genoemd. Wanneer er binnen jouw website links worden gemaakt naar andere pagina’s binnen jouw website, dan wordt dit interne linkbuilding genoemd.

Google prefereert kwalitatieve links boven overige minder kwalitatieve links. Een kwalitatieve link is gerelateerd aan het onderwerp. Wanneer je een link krijgt van een website die qua onderwerp dicht bij jouw website ligt is deze link waardevoller dan wanneer de onderwerpen totaal niet overeenkomen. Vanzelfsprekend is dat een kwalitatieve link bijdraagt aan een hogere ranking. Google pakt zowel de kwalitatieve als de minder kwalitatieve links mee naar jouw website.

Wat is interne linkbuilding?

Bij interne linkbuilding worden links binnen jouw website gelinkt naar andere pagina’s op jouw website die hier een aanvulling op zijn. Een voorbeeld hiervan is “Wat is SEO?“. De (vaak blauwgedrukte) tekst die als link dient, wordt een Anchor Text genoemd. Voor interne linkbuilding geldt ook dat het gaat om de kwaliteit van de links, niet om de kwantiteit. De link moet dus relevante informatie bevatten, over hetzelfde onderwerp gaan of een aanvulling zijn. Hieronder geven wij 3 tips die bijdragen aan een juiste interne linkbuilding:

  • Link naar belangrijke pagina’s binnen jouw website die een aanvulling zijn op de content van je huidige pagina.
  • Kies een relevante Anchor Text en kies wederom voor kwaliteit i.p.v. kwantiteit. Gebruik trefwoorden die een beschrijving geven van de gelinkte pagina. De link “Hoe plak ik een fietsband” moet dan ook naar de pagina linken die beschrijft hoe je een fietsband plakt en niet naar een pagina waarbij er word beschreven hoe je een ketting opnieuw op de fiets zet. Voorkom nietszeggende anchor teksten. Een veelgebruikte vorm hiervan is “klik hier”. Klik hier zegt niets over de pagina die achter de link gaat.
  • Gebruik niet te veel interne links per pagina. Hierdoor kunnen de links niet op waarde worden geschat door Google. Daarnaast is het voor de lezer niet prettig om tijdens het lezen van jouw tekst continu te worden geconfronteerd met links en anchor teksten.

Wanneer je aan interne linkbuilding gaat werken is dit van invloed op je ranking in Google. Je geeft eigenlijk aan welke pagina binnen je website belangrijk zijn als een aanvulling zijn op de content van jouw huidige pagina.

Wat is externe linkbuilding

Bij externe linkbuilding, of wel het verzamelen van backlinks, worden links geplaatst op een andere website die verwijzen naar jouw website. De content van jouw website zou dus een aanvulling moeten zijn op de content van andere website. Ook hier geldt weer, kwaliteit boven kwantiteit. Google kijkt hierbij naar verschillende aspecten. De waarde van deze link wordt bepaald door verschillende factoren. De factoren die het belangrijkst zijn:

  • hoe relevant is de anchor tekst
  • hoe relevant is de content op de gelinkte pagina
  • hoe relevant is de pagina van diegene die naar jouw pagina linkt.

De kwaliteit van de anchor text en de kwaliteit van de gelinkte pagina is inmiddels besproken. Het C-block is een nieuw inzicht. Elk apparaat dat verbonden is met internet heeft zijn eigen IP adres. Dit IP adres is opgebouwd uit 4 blocks die elk weer bestaan uit drie cijfers. Een IP adres ziet er als volgt uit: 100.110.200.210 deze getallen staan voor gebied waar de server staat waar jij je website host. Google vindt het belangrijk dat de externe links niet van dezelfde server komt. Veel links van websites vanuit hetzelfde c-blok kan er namelijk op wijzen dat de websites op een of andere manier bij elkaar horen; bijvoorbeeld omdat ze dezelfde eigenaar hebben.

TIP: Het is dus zaak om kwalitatieve externe links te vergaren met kwalitatieve anchor text van verschillende kwalitatieve websites (hoge Google ranking). Waar het voorheen (<2012) ging om kwantiteit gaat het sinds >2012 om kwaliteit en kwantiteit.

Geïnteresseerd in wat SEO en linkbuilding kan betekenen voor jouw website? Neem contact met ons op.

Invest Online is verkozen tot hét beste full-service internetbureau van Nederland