Wat is de rel=”next”/”prev” tag?

Wanneer een categoriepagina te veel producten heeft voor een pagina dan kan die pagina opgesplitst worden in meerdere pagina’s. Dit wordt ook wel paginering genoemd. De relatie tussen deze gepagineerde inhoud kan je aangeven in de broncode van een webpagina, namelijk in de <head>. De eerste pagina is (bijna) altijd de categoriepagina. Bijvoorbeeld: www.investonline.nl/mannenschoenen/

Wanneer ik 50 soorten schoenen in een categorie heb, met 12 soorten per pagina, dan heb ik pagina 1 tot en met 5. Dat kan er als volgt uitzien:
https://www.investonline.nl/mannenschoenen/
https://www.investonline.nl/mannenschoenen/?page=2
https://www.investonline.nl/mannenschoenen/?page=3
https://www.investonline.nl/mannenschoenen/?page=4
https://www.investonline.nl/mannenschoenen/?page=5

Hoe implementeer ik de rel=”next”/”prev” tag?

Wanneer ik meerdere pagina’s heb die achter elkaar horen dan kan ik in de broncode van /mannenschoenen verwijzen naar de volgende pagina:  /mannenschoenen/?page=2.

Dit doe ik door op de pagina https://www.investonline.nl/mannenschoenen/ de volgende code te gebruiken:
<link rel=”next” href=”https://www.investonline.nl/mannenschoenen/?page=2”>

Wanneer ik op pagina 2 zit dan wil ik verwijzen naar de volgende en de vorige pagina. In dat geval voeg ik twee stukken code toe:
<link rel=”prev” href=”https://www.investonline.nl/mannenschoenen”>
<link rel=”next” href=”https://www.investonline.nl/mannenschoenen/?page=3″>

Let hierbij op dat ik vanaf pagina twee terug verwijs naar de /mannenschoenen pagina en niet naar /mannenschoenen/?page=1. Wanneer ik dat laatste zou doen dan heb ik, zonder het gebruik van een canonical, dubbele content voor de eerste pagina, namelijk /mannenschoenen en /mannenschoenen/?page=1.

Voor pagina 3 verwijs ik naar /?page=2 en /?page=4 enzovoorts. De laatste pagina (in dit voorbeeld pagina 5) heeft alleen een verwijzing naar de vorige pagina:
<link rel=”prev” href=”https://www.investonline.nl/mannenschoenen/?page=4“>

Het is belangrijk om volledig te zijn in het implementeren van deze methode. Vergeet je op een van de pagina’s (een stuk van) de code dan ziet de bot de relatie tussen de pagina’s niet en raadt de bot de relatie. Dit kan indexatieproblemen veroorzaken. 

Paginering combineren met de canonical tag

Voor categoriepagina’s met paginering wil je geen canonical tag van een pagina naar een andere pagina. De rel= “next”/”prev” code geeft de relatie tussen pagina’s weer wat problemen met duplicate content voorkomt. Wanneer je wel een canonical tag wilt gebruiken dan moet de canonical van de pagina naar zichzelf verwijzen. Dus de pagina https://www.investonline.nl/mannenschoenen/?page=2 heeft een canonical naar zichzelf: rel=”canonical” href=”https://www.investonline.nl/mannenschoenen/?page=2

Wanneer de canonical van pagina 2 verwijst naar pagina 1 dan zullen de producten en inhoud van pagina 2 niet worden geïndexeerd. Een naar zichzelf wijzende canonical wordt ook wel self referencing canonical genoemd. 

Heb je vragen over het gebruik van de rel=”next”/”prev” tag? Neem vrijblijvend contact op met Invest Online.

Invest Online is verkozen tot hét beste full-service internetbureau van Nederland