43% conversiestijging
door aanpassing productpagina

Sportprijzen

In februari 2017 heeft de gehele website van Sportprijzen.com een redesign ondergaan. Visueel gezien was dit een enorme positieve verbetering. De website was responsive gemaakt inclusief een redesign van de huidige layout. De verwachting was dat deze aanpassingen zich ook zouden doorvertalen in een stijging van het conversiepercentage. Helaas was dit niet het geval. In tegendeel zelfs, het conversiepercentage kelderde met ruim 30%. Op dit punt zijn wij door Sportprijzen benaderd met de vraag om de knelpunten inzichtelijk te maken en het conversiepercentage weer minimaal op het oude niveau te krijgen.

Onze strategie

Het was van belang dat we inzicht kregen in de gedragingen van gebruikers op de website. Hier hebben we verschillende analyse tools voor ingezet. In dit geval hebben we de tools Visual Website Optimizer (VWO) en Hotjar ingezet.

Naast de bovenstaande analyse tools hebben we middels Analytics de funnel in kaart gebracht. Hieruit was goed te zien dat het grootste knelpunt zich op de productpagina’s bevond. In VWO en Hotjar hebben we  toen verschillende kwalitatieve en kwantitatieve analyses gedraaid. Dit waren onder andere exit intent surveys, heatmaps, scrollmaps en user recordings.

Uit deze data hebben we zeer interessante inzichten kunnen verschaffen. Zo werd onder andere duidelijk dat bezoekers de CTA buttons niet begrepen. Daarnaast zorgde de onlogische volgende van stappen om het product samen te stellen voor verwarring. Aan de hand van deze inzichten hebben we een nieuwe productpagina opzet.

De aanpassingen

Voor de B variant van de website hebben we getest met een andere opzet van de productpagina. We hebben onder andere de volgende punten aangepast:

  • Duidelijkere CTA buttons
  • Betere volgorde voor het samenstellen van product
  • USP’s terug laten komen bij product
  • Afleiding verminderd, focus ligt meer op product

Deze variant hebben we in een split url test tegen de huidige versie uitgezet.

De resultaten

De nieuwe variant heeft gezorgd voor een significante toename van het doorklikpercentage naar de winkelwagen.
Dit heeft geresulteerd in een significante stijging van het conversiepercentage van 43% ten opzichte van de oude versie. De variant is dan ook kort na de test doorgevoerd op de website. In onderstaand screenshot is duidelijk te zien dat het conversiepercentage na implementatie (begin mei) enorm is gestegen.

Heeft u na een website (re)design ook te maken gekregen met een teruggang in conversies of vallen de conversies erg tegen? Neem dan contact met ons op om samen de mogelijkheden door te nemen.

Invest Online is verkozen tot hét beste full-service internetbureau van Nederland