Wij zijn trots op
Oliehandel.nl

Oliehandel

Voor Oliehandel.nl hebben we hard gewerkt om de online vindbaarheid te verbeteren. We hebben diverse onderdelen van online Advertising ingezet; namelijk Zoekmachine Marketing (SEO & SEA), Google Shopping, Retargeting, Prijsvergelijkers, Marktplaats adverteren en Display Advertising. In de afgelopen 2 jaar hebben we een groei in totale online omzet van 142% gerealiseerd en een groei in omzet via Adwords campagnes van 188%.

Totale online omzet+74%
Gratis bezoeken uit Google+45%

De klant

Oliehandel.nl is uitgegroeid van hobby webshop tot een van de grootste merkonafhankelijke online leveranciers voor smeermiddelen en onderhoudsproducten van diverse merken. Van Eurol, Shell, Castrol tot Oliehandel haar eigen merk DCO. Ooit dus begonnen als ambitieus project en nu de grootste webshop binnen dit segment.

De uitdaging

Vanaf de start is Invest Online betrokken bij het succesverhaal van Oliehandel.nl. Onze opdracht in 2011 was kort en krachtig: de webshop moet op korte termijn groeien en de winst wordt direct geïnvesteerd om  groei verder aan te jagen. Tussentijdse uitdaging was om de webshop maand na maand te laten blijven groeien.

Onze oplossingen

Invest Online werkt al jaren zeer succesvol samen met Oliehandel voor het optimaal inzetten van Zoekmachine Marketing (SEO & SEA), Google Shopping, Retargeting, Prijsvergelijkers, Marktplaats adverteren en Display Advertising. Invest Online is als partner hét verlengstuk voor alle online acties en vraagstukken.

Kern van de werkzaamheden die we uitvoeren is vindbaarheids optimalisatie voor Oliehandel.nl. In zowel Nederland als België (Oliehandel.be). Via resultaat gedreven en kwalitatieve campagnevoering in Google AdWords en Bing dragen we substantieel bij aan de enorme groei die Oliehandel online doormaakt.

Met Zoekmachine Optimalisatie (SEO) bouwen we vanaf 2014 de organische vindbaarheid van Oliehandel verder uit. Doelstelling is om iedere maand weer beter te scoren dan vorig jaar, dezelfde maand. En met succes.

 

Resultaten

Zeer trots zijn we op de resultaten die we gezamenlijk bereiken met het team van Oliehandel.nl. Record op record wordt gebroken en de strategie van maximalisatie pakt ultiem uit. De webshop van Oliehandel zit in flink in de lift en wij dragen daar succesvol aan bij:

  • 142% groei in totale online omzet in 2 jaar
  • Omzet via AdWords campagnes is in 2 jaar met 188% gegroeid
  • Return On Advertising Spend (ROAS) verbetering van 52%
  • 189% groei in organische bezoeken in 2 jaar

 

Oliehandel-SEO

Ja, dit wil ik ook!

Invest Online is verkozen tot hét beste full-service internetbureau van Nederland